Rollstyrd åtkomst

Rollstyrd åtkomst

Styr det interna informationsflödet precis som ni vill

Vår plattform erbjuder nästan obegränsade möjligheter att styra åtkomst till information och funktioner baserat på användares olika behörigheter. Behörigheterna skapas enkelt utifrån medarbetarnas olika roller och funktioner.

Information kan delas utifrån specifika roller på valda enheter, eller alla enheter i ett visst land eller affärsområde. Naturligtvis går det även att dela information på medarbetarnivå för att nå en eller ett par utvalda nyckelpersoner. Denna smarta funktionalitet möjliggör att den enskilde medarbetaren endast behöver förhålla sig till information relevant för deras jobb – varken mer eller mindre. Det blir både enkelt och säkert.

I plattformen är det även möjligt att skapa interna understrukturer där medarbetarna kan tillåtas kommunicera inom sin enhet, eller inom ett kluster av enheter, medan regionchefer eller medarbetare på huvudkontoret tillåts dela information till den egna regionen respektive hela kedjan.

Alla rättigheter hanteras via de inbyggda verktygen med enkla inställningar och anpassas helt efter hur just er verksamhet ser ut och utvecklas över tid.

Informationsdelning och funktionalitetsåtkomst anges enkelt med en multinivå-matris:
  • Roll/funktion
  • Geografi/område
  • Affärsområde/dotterbolag
  • Lokal enhet (exempelvis butik eller restaurang)
  • Kluster (kombinerade enheter)
  • Enskild individ
Vill du se hur det funkar?

Ta 15 min och en kopp kaffe så demonstrerar vi plattformen online.
Vi ogillar påstridiga säljare lika mycket som ni, så om detta inte passar er lovar vi att inte störa dig igen.

PRODUKTER
SUPPORT
Chainformation Franchise Intranet Logo

© Copyright 2017
Chainformation AB
+46 40 17 21 90 (CET)