Om oss

Vi hjälper dig att styra kedjan

Förbättra ert stöd till enheterna och säkra så förändringar blir kommunicerade, genomförda och kontrollerade.

Chainformation har utvecklat mjukvara och kommunikationsplattformar för kedjor i mer än15 år.

Vi är av tron att en franchise måste fortsätta utvecklas och ständigt leta nya möjligheter och arbetssätt för att alltid prestera bättre och bli starkare inom sin marknad i ett ständigt tuffare affärsklimat. Effektivare kommunikation, vassa verktyg och delning av kunskap kombinerat med aktiv uppföljning är kritiska element i denna utveckling.

Vår molnbaserade plattform föddes ur denna tro och vi har designat den specifikt för att passa i kedjestrukturer. Kedjans storlek har ingen betydelse och med kedja menar vi ett företag med 2 eller fler geografiskt åtskilda enheter.

Vi har under årens lopp hjälp flera ledande franchisekedjor att nå de högre nivåer de befinner sig på idag. Detta bland annat genom att hjälpa dem förbättra och effektiviserad tillgängligheten av sin interna kunskap, förenklad kommunikation samt genom att se till så de kan mäta hur konceptet efterlevs i hela kedjan.

Våra kunder har enheter och medarbetare vitt spridda över världen.

PRODUKTER
SUPPORT
Chainformation Franchise Intranet Logo

© Copyright 2017
Chainformation AB
+46 40 17 21 90 (CET)